Roemeens atelier instrument met populieren achterblad